Sunday, June 23, 2024
Blog Wiki Về Phần Mêm Và Thủ Thuật IT


Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng mới nhất 2018

  Tóm tắt nội dungBảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng mới nhất 2018PHIẾU KHẢO…

By Dương Ngọc , in Tin tức , at Tháng Một 25, 2018 Thẻ:,

 

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng mới nhất 2018

PHIẾU KHẢO SÁT

Đánh giá mức độ hài lòng của Doanh nghiệp Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu

sử dụng điện trên địa bàn Tp.HCM

Đầu tiên, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) xin chân thành cảm ơn Quý Công ty sử dụng điện trong thời gian qua. EVNHCMC có kế hoạch tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa EVNHCMC và các Doanh nghiệp Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu tại Tp.HCM” để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Nhằm lắng nghe các ý kiến góp ý, các đề xuất từ các Công ty Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu, EVNHCMC rất mong Quý Công ty trả lời đầy đủ các thông tin vào phiếu khảo sát này và chọn lựa mức độ hài lòng ở các vấn đề nêu ra đồng thời cung cấp thêm các đề xuất kiến nghị để chúng tôi xem xét cải tiến dịch vụ và chuẩn bị trả lời trong Hội nghị:

Phần 1: THÔNG TIN CHUNG

Tên Công ty : .. . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . ……. . Khu Công nghiệp/Chế xuất: . . . . . . . .   . . . . . . .

Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . Email. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .

Người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .

Mã PE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Q1 Loại hình tổ chức của Quý Công ty là ?
Nông lâm ngư nghiệp 1
Công nghiệp, xây dựng 2
Thương nghiệp, dịch vụ 3
Hành chính, sự nghiệp 4
Khác:…………………………………………

 

Q2 Hình thức mua điện kế của Quý Công ty là?
01 pha hạ thế 1
01 pha trung thế 2
03 pha mua điện hạ thế 3
03 pha mua điện trung thế và cao thế 4

 

Q3 Nhu cầu sử dụng điện của Quý Công ty là?
Dưới 2,000 kWh 1
Từ 2,000 kWh đến dưới 10,000 kWh 2
Từ 10,000 kWh đến dưới 50,000 kWh 3
Từ 50,000 kWh đến dưới 100,000 kWh 4
Từ 100,000 kWh trở lên 5

Phần 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

 

 

 

Q4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Quý công ty , những phát biểu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của Quý công ty về chất lượng phục vụ của EVNHCMC

Xin Quý công ty cho ý kiến đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10 với: mức độ “1 hoặc 2 là hoàn toàn không hài lòng; “3 hoặc 4là không hài lòng; “5 hoặc 6″ là bình thường; “7 hoặc 8″ là hài lòng; “9 hoặc 10″ là hoàn toàn hài lòng.
  Thang điểm   Ghi chú khác
ĐÁNH GIÁ VỀ CUNG CẤP ĐIỆN
1 Quý công ty đánh giá thế nào về tình hình mất điện trong một năm trở lại đây.
2 Quý công ty đánh giá thế nào về chất lượng điện được cung cấp (ổn định hay tăng giảm, trồi sụt)?
3 Việc mất điện không được báo trước và chất lượng điện không ổn định gây thiệt hại cho tổ chức/cơ quan ở mức độ nào?
4 Quý công ty đánh giá thế nào về thời gian từ lúc thông báo đến lúc cắt điện theo kế hoạch (không phải mất điện do sự cố?
5 EVNHCMC có cắt điện và đóng điện trở lại đúng hẹn như đã thông báo với khách hàng hay không?
6 Quý công ty đánh giá thế nào về thời gian sửa chữa và đóng điện trở lại sau xảy ra mất điện?
THÔNG TIN ĐẾN KHÁCH HÀNG
7 Quý công ty có được thông báo trước khi EVNHCMC cắt điện hay không?
8 Quý công ty đánh giá thế nào về các hình thức thông báo của EVNHCMC khi cắt điện theo kế hoạch (không phải mất điện do sự cố)?
9 Quý công ty đánh giá thế nào về các hình thức EVNHCMC tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng?
10 Quý công ty đánh giá thế nào về các hình thức EVNHCMC tuyên truyền về an toàn trong sử dụng điện?
HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
11 Quý công ty có cho rằng việc xác định điện năng tiêu thụ hàng tháng trên hóa đơn tiền điện là chính xác và đáng tin cậy không?
12 Quý công ty có cho rằng thông tin và các tính toán trên hóa đơn tiền điện là chính xác và dễ hiểu?
13 Quý công ty đánh giá thế nào về sự dễ dàng và thuận tiện trong thanh toán hóa đơn tiền điện (hình thức và địa điểm)?
14 Quý công ty đánh giá thế nào về sự thuận lợi trong việc áp dụng hình thức hóa đơn điện tử của EVNHCMC (hình thức thanh toán, hình thức nhận hóa đơn)?
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
15 Quý công ty đánh giá như thế nào về vị trí và cơ sở vật chất tại địa điểm giao dịch khách hàng của EVNHCMC?
16 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc liên hệ, làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng của các công ty Điện lực?
17 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc liên hệ trao đổi bằng điện thoại với EVNHCMC?
18 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc liên hệ trao đổi email và các hình thức điện tử khác với EVNHCMC?
19 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc cấp điện mới cho khách hàng?
20 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện về thủ tục khi giao dịch với EVNHCMC?  
21 Quý công ty cho rằng thời hạn EVNHCMC giải quyết các yêu cầu của Quý công ty là phù hợp.
22 Quý công ty cho rằng EVNHCMC giải quyết các yêu cầu của Quý công ty là đúng hẹn. 
23 Quý công ty cho rằng các thông tin EVNHCMC cung cấp là rõ ràng và dễ hiểu.
24 Quý công ty cho rằng các nhân viên EVNHCMC giải quyết công việc chuyên nghiệp.  
25 Quý công ty đánh giá như thế nào về thái độ của nhân viên EVNHCMC? 
26 Quý công ty cho rằng các nhân viên EVNHCMC không gây nhũng nhiễu trong giải quyết các yêu cầu của Quý công ty. 
27 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự rõ ràng của các giải pháp do EVNHCMC đưa ra để giải quyết các vấn đề của Quý công ty.  
HÌNH ẢNH KINH DOANH
28  Quý công ty có cho rằng EVNHCMC là một công ty chuyên nghiệp và hiện đại.
29  Quý công ty có cho rằng EVNHCMC công khai và minh bạch trong các hoạt động.
30  Quý công ty có cho rằng EVNHCMC quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng.
31  Quý công ty có cho rằng EVNHCMC đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.
32  Quý công ty có cho rằng EVNHCMC quan tâm đến các vấn đề cảnh quan, an toàn và môi trường.
33  Quý công ty có cho rằng EVNHCMC đáng tin cậy trong việc cung cấp điện cho Quý công ty.
34  Quý công ty đánh giá như thế nào về tính thân thiện của EVNHCMC đối với cộng đồng.
NHẬN THỨC VỀ GIÁ ĐIỆN
35 Quý công ty đánh giá như thế nào về chi phí sử dụng điện hàng tháng so với tổng chi phí của cơ quan/tổ chức.
36  Quý công ty đánh giá như thế nào về chi phí sử dụng điện hàng tháng so với chất lượng điện được cung cấp.
37 Quý công ty đánh giá như thế nào về chi phí sử dụng điện hàng tháng so với chất lượng dịch vụ được cung cấp (dịch vụ thu tiền, sửa chữa, giải đáp thắc mắc…)
SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA XÃ HỘI
38 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC luôn lắng nghe các ý kiến phản ánh trong xã hội.
39 Quý công ty có cho rằng các hoạt động truyền thông của EVNHCMC luôn nhằm tìm kiếm sự đồng thuận của xã hội.
40 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC sẵn sàng điều chỉnh qui định của mình để nhận được sự đồng thuận của xã hội.
41 Quý công ty đánh giá như thế nào về sự đồng thuận của xã hội đối với EVNHCMC.

 

Q5 Điều gì Quý Công ty đánh giá cao hoặc hài lòng về chất lượng dịch vụ mà EVNHCMC mang lại?

 

Q6 Quý Công ty có ý kiến đóng góp hoặc đề xuất gì cho EVNHCMC để cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ Quý Công ty tốt hơn?

 

Q7 Quý Công ty có biết tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 545454 của EVNHCMC không?
1
Không 2

 

Q8 Quý Công ty có biết website www.hcmpc.com.vn của EVNHCMC không?
1
Không 2

 

Q9 Quý Công ty có biết website www.cskh.hcmpc.com.vn của EVNHCMC không?
1
Không 2

 

Q10 Khi có vấn đề liên quan đến cung cấp sử dụng điện, Quý công ty thường liên lạc với EVNHCMC thông qua hình thức nào?
Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 545454 1
Tại quầy giao dịch của các công ty EVNHCMC 2
Qua trang Webmail, email 3
Gửi thư bưu điện 4
Khác, ghi rõ:……………………………… 5

 

Q11 Quý công ty có ý kiến gì về dịch vụ chăm sóc khách hàng của EVNHCMC?
Chưa tốt 1
Tốt so với mặt bằng chung 2
Cần cải thiện thêm nữa 3
 Khác, ghi rõ:………………….. 4

 

Q12 Quý công ty gặp trở ngại gì về hóa đơn tiền điện sau khi EVNHCMC triển khai áp dụng hình thức hóa đơn điện tử?

 

Q13 Theo Quý công ty, EVNHCMC nên cung cấp các thông tin về các dịch vụ cung cấp trên các phương tiện truyền thông nào?
Đài truyền hình 1
Đài phát thanh 2
Báo giấy  3
Báo online    4
Trang tin điện tử Tổng Công ty (www.hcmpc.com.vn) 5
Hộp thư cá nhân 6
Tin nhắn SMS 7

 

Q14 Quý công ty mong muốn nhận được thông tin nào qua tin nhắn/email chăm sóc khách hàng của EVNHCMC?
Thông tin về giá điện 1
Thông tin về hóa đơn tiền điện 2
Thông tin về cập nhật các thủ tục hành chính  3
Thông tin về cập nhật  các qui định của Pháp Luật về sử dụng điện    4
Thông tin giải quyết các phản ánh của khách hàng 5
Thông báo mất điện 6
Các thông tin khác (nếu có), ghi rõ:………………………………………………………. 7

Đề xuất, góp ý của Quý công ty để cải thiện dịch vụ cung cấp điện (thủ tục hành chính, cập nhật thông tin về chính sách, dịch vụ khách hàng…): ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Xem thêm Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2018

                                                                                              

                                   

Xem thêm:  Những điểm sáng trong chính sách xin visa du học Úc