Sunday, June 23, 2024
Blog Wiki Về Phần Mêm Và Thủ Thuật IT


Mẫu báo cáo công việc – Báo cáo công việc hằng ngày

  Tóm tắt nội dungMẫu báo cáo công việc – Báo cáo công việc hằng ngàyBảng mẫu báo cáo kết…

By Dương Ngọc , in Tin tức , at Tháng Một 12, 2018 Thẻ:,

 

Mẫu báo cáo công việc – Báo cáo công việc hằng ngày

Mẫu báo cáo công việc, báo cáo kết quả công việc được lập để báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý hoặc năm, kèm theo bản mẫu báo cáo chi tiết cụ thể cho từng bộ phận. Nội dung bản báo cáo công việc bao gồm các thông tin chi tiết về công việc, kết quả và sản phẩm cũng như đánh giá của bộ phận phụ trách công việc, hướng giải quyết cho những công việc chưa làm được…… 

Bảng mẫu báo cáo kết quả công việc như sau:

Nội dung cụ thể của Mẫu báo cáo kết quả công việc được trình bày cụ thể dưới đây:

Mẫu 1

TÊN CÔNG TY

————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

………, ngày ….tháng …..năm …..

 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên:……………………………Chức vụ: …………………..Bộ phận công tác:……………………………………

Thời gian thực hiện: ……………………………Tháng:……Năm:………

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM
(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1 01/10/20…  

 

   
2      
3    

 

   
4      
5      
6      

Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

Mẫu 2

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……………., ngày……..tháng………năm……….

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

TUẦN …..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………………

TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
1          
2          
3          
4          

Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết

                       NGƯỜI BÁO CÁO

Trên đây là bài viết về mẫu báo cáo công việc hàng ngày,hi vọng có thể đáp ứng đủ yêu cầu thông tin của các bạn. Chúc các bạn thành công trong công việc

Xem thêm Mẫu báo giá hàng hóa dịch vụ

Xem thêm:  Bộ trang điểm với 9 dụng cụ cơ bản nhỏ gọn nhưng không thể thiếu