Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2019

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2018

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc là mẫu phiếu được tổ chức. doanh nghiệp lập ra để theo dõi về quá trình xử lý công việc của nhân viên hoặc bộ phận tham gia xử lý công việc. Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc được chia thành các phần thông tin chung của tổ chức xử lý. bảng theo dõi quá trình xử lý công việc. đánh giá quá trình xử lý thủ tục hành chính.

Nội dung mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc:

 

PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Lĩnh vực xử lý: …………..

1. Thông tin chung

Tên tổ chức/ công dân: ……………………………..Mã số hồ sơ:………….Tổng số thời gian quy định:……………………       ngày……..
Địa chỉ: ……………………………….Điện thoại:……………..Tổng thời gian thực tế:……………….       ngày……..

2. Theo dõi quá trình xử lý

Bước

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian quy định

Thời gian thực tế

Thời điểm giao nhận

Ký giao nhận

Người giao

Người nhận

 1

3. Đánh giá quá trình xử lý thủ tục hành chính (mức độ đáp ứng các yêu cầu pháp luật liên quan hoặc các yêu cầu nội bộ khác)

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2019 1 Đáp ứng yêu cầuMẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2019 2 Không cần thực hiện hành động khắc phục
Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2019 3 Không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể:Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2019 4 Cần thực hiện hành động khắc phục.
Số:………./………….. Ngày: ………/……../…….
Người đánh giá:

 

Kính đơn

Xem thêm một số biểu mẫu khác như :

+ Mẫu báo cáo kết quả thử việc 

+ Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu biên bản đánh giá công việc

Rate this post

Tác giả: Admin Nam PBN

Admin Nam PBN của Blog Afdevinfo (AF Dev Info) - Người chịu trách nhiệm chính mọi thông tin được đăng tải trên website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *