Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng mới nhất 2018

Bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng mới nhất 2018

PHIẾU KHẢO SÁT

Đánh giá mức độ hài lòng của Doanh nghiệp Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu

sử dụng điện trên địa bàn Tp.HCM

Đầu tiên, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) xin chân thành cảm ơn Quý Công ty sử dụng điện trong thời gian qua. EVNHCMC có kế hoạch tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa EVNHCMC và các Doanh nghiệp Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu tại Tp.HCM” để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Nhằm lắng nghe các ý kiến góp ý, các đề xuất từ các Công ty Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu, EVNHCMC rất mong Quý Công ty trả lời đầy đủ các thông tin vào phiếu khảo sát này và chọn lựa mức độ hài lòng ở các vấn đề nêu ra đồng thời cung cấp thêm các đề xuất kiến nghị để chúng tôi xem xét cải tiến dịch vụ và chuẩn bị trả lời trong Hội nghị:

Phần 1: THÔNG TIN CHUNG

Tên Công ty : .. . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . ……. . Khu Công nghiệp/Chế xuất: . . . . . . . .   . . . . . . .

Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . Email. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .

Người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .

Mã PE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Q1Loại hình tổ chức của Quý Công ty là ?
Nông lâm ngư nghiệp1
Công nghiệp, xây dựng2
Thương nghiệp, dịch vụ3
Hành chính, sự nghiệp4
Khác:…………………………………………

 

Q2Hình thức mua điện kế của Quý Công ty là?
01 pha hạ thế1
01 pha trung thế2
03 pha mua điện hạ thế3
03 pha mua điện trung thế và cao thế4

 

Q3Nhu cầu sử dụng điện của Quý Công ty là?
Dưới 2,000 kWh1
Từ 2,000 kWh đến dưới 10,000 kWh2
Từ 10,000 kWh đến dưới 50,000 kWh3
Từ 50,000 kWh đến dưới 100,000 kWh4
Từ 100,000 kWh trở lên5

Phần 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

 

 

 

Q4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Quý công ty , những phát biểu nào sau đây thể hiện đúng nhất quan điểm của Quý công ty về chất lượng phục vụ của EVNHCMC

Xin Quý công ty cho ý kiến đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10 với: mức độ “1 hoặc 2 là hoàn toàn không hài lòng; “3 hoặc 4là không hài lòng; “5 hoặc 6″ là bình thường; “7 hoặc 8″ là hài lòng; “9 hoặc 10″ là hoàn toàn hài lòng.
 Thang điểm  Ghi chú khác
ĐÁNH GIÁ VỀ CUNG CẤP ĐIỆN
1Quý công ty đánh giá thế nào về tình hình mất điện trong một năm trở lại đây.
2Quý công ty đánh giá thế nào về chất lượng điện được cung cấp (ổn định hay tăng giảm, trồi sụt)?
3Việc mất điện không được báo trước và chất lượng điện không ổn định gây thiệt hại cho tổ chức/cơ quan ở mức độ nào?
4Quý công ty đánh giá thế nào về thời gian từ lúc thông báo đến lúc cắt điện theo kế hoạch (không phải mất điện do sự cố?
5EVNHCMC có cắt điện và đóng điện trở lại đúng hẹn như đã thông báo với khách hàng hay không?
6Quý công ty đánh giá thế nào về thời gian sửa chữa và đóng điện trở lại sau xảy ra mất điện?
THÔNG TIN ĐẾN KHÁCH HÀNG
7Quý công ty có được thông báo trước khi EVNHCMC cắt điện hay không?
8Quý công ty đánh giá thế nào về các hình thức thông báo của EVNHCMC khi cắt điện theo kế hoạch (không phải mất điện do sự cố)?
9Quý công ty đánh giá thế nào về các hình thức EVNHCMC tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng?
10Quý công ty đánh giá thế nào về các hình thức EVNHCMC tuyên truyền về an toàn trong sử dụng điện?
HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
11Quý công ty có cho rằng việc xác định điện năng tiêu thụ hàng tháng trên hóa đơn tiền điện là chính xác và đáng tin cậy không?
12Quý công ty có cho rằng thông tin và các tính toán trên hóa đơn tiền điện là chính xác và dễ hiểu?
13Quý công ty đánh giá thế nào về sự dễ dàng và thuận tiện trong thanh toán hóa đơn tiền điện (hình thức và địa điểm)?
14Quý công ty đánh giá thế nào về sự thuận lợi trong việc áp dụng hình thức hóa đơn điện tử của EVNHCMC (hình thức thanh toán, hình thức nhận hóa đơn)?
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
15Quý công ty đánh giá như thế nào về vị trí và cơ sở vật chất tại địa điểm giao dịch khách hàng của EVNHCMC?
16Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc liên hệ, làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng của các công ty Điện lực?
17Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc liên hệ trao đổi bằng điện thoại với EVNHCMC?
18Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc liên hệ trao đổi email và các hình thức điện tử khác với EVNHCMC?
19Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện trong việc cấp điện mới cho khách hàng?
20Quý công ty đánh giá như thế nào về sự dễ dàng thuận tiện về thủ tục khi giao dịch với EVNHCMC?  
21Quý công ty cho rằng thời hạn EVNHCMC giải quyết các yêu cầu của Quý công ty là phù hợp.
22Quý công ty cho rằng EVNHCMC giải quyết các yêu cầu của Quý công ty là đúng hẹn. 
23Quý công ty cho rằng các thông tin EVNHCMC cung cấp là rõ ràng và dễ hiểu.
24Quý công ty cho rằng các nhân viên EVNHCMC giải quyết công việc chuyên nghiệp.  
25Quý công ty đánh giá như thế nào về thái độ của nhân viên EVNHCMC? 
26Quý công ty cho rằng các nhân viên EVNHCMC không gây nhũng nhiễu trong giải quyết các yêu cầu của Quý công ty. 
27Quý công ty đánh giá như thế nào về sự rõ ràng của các giải pháp do EVNHCMC đưa ra để giải quyết các vấn đề của Quý công ty.  
HÌNH ẢNH KINH DOANH
28 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC là một công ty chuyên nghiệp và hiện đại.
29 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC công khai và minh bạch trong các hoạt động.
30 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng.
31 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.
32 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC quan tâm đến các vấn đề cảnh quan, an toàn và môi trường.
33 Quý công ty có cho rằng EVNHCMC đáng tin cậy trong việc cung cấp điện cho Quý công ty.
34 Quý công ty đánh giá như thế nào về tính thân thiện của EVNHCMC đối với cộng đồng.
NHẬN THỨC VỀ GIÁ ĐIỆN
35Quý công ty đánh giá như thế nào về chi phí sử dụng điện hàng tháng so với tổng chi phí của cơ quan/tổ chức.
36 Quý công ty đánh giá như thế nào về chi phí sử dụng điện hàng tháng so với chất lượng điện được cung cấp.
37Quý công ty đánh giá như thế nào về chi phí sử dụng điện hàng tháng so với chất lượng dịch vụ được cung cấp (dịch vụ thu tiền, sửa chữa, giải đáp thắc mắc…)
SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA XÃ HỘI
38Quý công ty có cho rằng EVNHCMC luôn lắng nghe các ý kiến phản ánh trong xã hội.
39Quý công ty có cho rằng các hoạt động truyền thông của EVNHCMC luôn nhằm tìm kiếm sự đồng thuận của xã hội.
40Quý công ty có cho rằng EVNHCMC sẵn sàng điều chỉnh qui định của mình để nhận được sự đồng thuận của xã hội.
41Quý công ty đánh giá như thế nào về sự đồng thuận của xã hội đối với EVNHCMC.

 

Q5Điều gì Quý Công ty đánh giá cao hoặc hài lòng về chất lượng dịch vụ mà EVNHCMC mang lại?

 

Q6Quý Công ty có ý kiến đóng góp hoặc đề xuất gì cho EVNHCMC để cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ Quý Công ty tốt hơn?

 

Q7Quý Công ty có biết tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 545454 của EVNHCMC không?
1
Không2

 

Q8Quý Công ty có biết website www.hcmpc.com.vn của EVNHCMC không?
1
Không2

 

Q9Quý Công ty có biết website www.cskh.hcmpc.com.vn của EVNHCMC không?
1
Không2

 

Q10Khi có vấn đề liên quan đến cung cấp sử dụng điện, Quý công ty thường liên lạc với EVNHCMC thông qua hình thức nào?
Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 5454541
Tại quầy giao dịch của các công ty EVNHCMC2
Qua trang Webmail, email3
Gửi thư bưu điện4
Khác, ghi rõ:………………………………5

 

Q11Quý công ty có ý kiến gì về dịch vụ chăm sóc khách hàng của EVNHCMC?
Chưa tốt1
Tốt so với mặt bằng chung2
Cần cải thiện thêm nữa3
 Khác, ghi rõ:…………………..4

 

Q12Quý công ty gặp trở ngại gì về hóa đơn tiền điện sau khi EVNHCMC triển khai áp dụng hình thức hóa đơn điện tử?

 

Q13Theo Quý công ty, EVNHCMC nên cung cấp các thông tin về các dịch vụ cung cấp trên các phương tiện truyền thông nào?
Đài truyền hình1
Đài phát thanh2
Báo giấy 3
Báo online   4
Trang tin điện tử Tổng Công ty (www.hcmpc.com.vn)5
Hộp thư cá nhân6
Tin nhắn SMS7

 

Q14Quý công ty mong muốn nhận được thông tin nào qua tin nhắn/email chăm sóc khách hàng của EVNHCMC?
Thông tin về giá điện1
Thông tin về hóa đơn tiền điện2
Thông tin về cập nhật các thủ tục hành chính 3
Thông tin về cập nhật  các qui định của Pháp Luật về sử dụng điện   4
Thông tin giải quyết các phản ánh của khách hàng5
Thông báo mất điện6
Các thông tin khác (nếu có), ghi rõ:……………………………………………………….7

Đề xuất, góp ý của Quý công ty để cải thiện dịch vụ cung cấp điện (thủ tục hành chính, cập nhật thông tin về chính sách, dịch vụ khách hàng…): ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Xem thêm Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc chuẩn nhất 2018

                                                                                              

                                   

Rate this post

Tác giả: Admin Nam PBN

Admin Nam PBN của Blog Afdevinfo (AF Dev Info) - Người chịu trách nhiệm chính mọi thông tin được đăng tải trên website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *