WikiDinhNghia định nghĩa và giới thiệu các loại thực phẩm rau củ quả lạ, các món ăn lạ, độc đáo của Việt Nam và trên Thế Giới, các loại rau củ quả có những đặc điểm gì, công dụng gì đối với sức khỏe.