WikiDinhNghia định nghĩa về các lĩnh vực thuộc âm nhạc, showbiz giải trí như các thể loại nhạc bolero là gì, các thanh điệu nhạc lý, các thành viên trong giới showbiz gồm những ai, năm sinh và tiểu sử của các nghệ sĩ nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt, các nhân vật nổi tiếng …